E160a - Béta-carotène

Ingredient that may be from palm oil: E160a - Béta-carotène

Names: E160a, Béta-carotène, ß-carotène, Caroténoïdes extrait de légumes, ß-carotène extrait de Blakeslea trispora, ß-carotène extrait d'algue